Kristina Bradarić – Astrologija

Kristina Bradarić – Astrologija

Astrologija je drevno znanje koje koristi jezik simbola za objašnjavanje čovjekove prirode kao i prirode svijeta oko nas. Ona nam kao takva pruža duboki uvid, prozor u same sebe. U sve naše talente, potencijale, vrline, ali i u sve ono u što najradije ne bismo ni sami sebi priznali. Ona nam daje uvid u našu cjelokupnu karakternu prirodu i psihološku problematiku, ono čega smo svjesni, ali i sve ono čega nismo svjesni. Osim ugodnih karakteristika (a često su nam i one skrivene), ona nam ukazuje i na naša ograničenja, strahove, traume, povrede, obiteljske odnose, karmičke i obiteljske terete – sve ono što pridonosi našoj vlastitoj samosabotaži, ali i put iscjeljenja – naše najveće boli uvijek nose skrivene darove i put prema našoj životnoj svrsi (a vjerujem da je svi imamo). Na taj način vidimo temeljne uzroke naših najtežih životnih izazova, ali i smjer za njihovu transformaciju. Pokazuje nam u kojem smjeru se naša duša želi razvijati te na koji način i kroz kakve izazove taj rast želi i postići. Astrologija je divan alat za terapijski rad jer nam na jako brz i efikasan način ukazuje na osnovnu klijetovu problematiku na objektivan način, što nam daje dodatnu jasnoću i šire razumijavnje i svrhu klijentove problematike. Savjetovanje se radi s klijentom u cilju osvještavanja i razumijevanja skrivenih dijelova i uzroka onih aspekata života s kojim se najteže nosi te ukazuje na ono što bi bilo potrebno osvjestiti i integrirati za transformaciju i potencijalno iscjeljenje.